człowiek

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka, ang. International Helsinki Federation for Human Rights Wymowa(IHF),
organizacja pozarządowa, powstała 1982 w Wiedniu na konferencji poświęconej przestrzeganiu praw człowieka, w której uczestniczyli członkowie komitetów nar. z Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Kanady, Norwegii, Szwecji i USA; siedziba w Wiedniu;
rezolucja uchwalona 1948 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Deklaracja praw człowieka.
organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ, utworzony 2006;
niezależne ugrupowanie społ.-polit., powołane III 1977 w Warszawie;
kategoria społeczna, → luźni ludzie.
termin używany niekiedy na określenie → antropogenezy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia