człowiek

Encyklopedia PWN

dostarczanie organizmowi ludzkiemu pokarmów pobieranych w stanie naturalnym lub przetworzonym — jako różnorodne potrawy i napoje (żywność), zapewniających utrzymanie jego podstawowych funkcji życiowych.
kompletny zestaw informacji genetycznej człowieka;
1945–2006 organ pomocniczy Rady Gosp.-Społ. ONZ;
odmiany człowieka, rasy główne,
antropol. podział gatunku ludzkiego na 3 wielkie grupy wyłącznie na podstawie cech morfologicznych (gł. pigmentacji), wprowadzony 1812 przez G. Cuviera (pod nazwą ras), nazywane obecnie odmianami człowieka, wykształconymi w procesie rasogenezy;
antropol. jedna z trzech gł. odmian (ras) człowieka, wyodrębnionych 1812 przez G. Cuviera i przyjętych także obecnie przez wszystkie systemy taksonomii człowieka;
organ Rady Europy powołany do kontroli przestrzegania przez państwa-strony zobowiązań wynikających z Europejskiej konwencji praw człowieka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia