częstością dopplerowską

Encyklopedia PWN

różnica częstotliwości drgań (długości fal; akustycznych, elektromagnetycznych) emitowanych i odbieranych przy względnym ruchu źródła drgań i odbiornika — obserwatora (zjawisko Dopplera).
fiz. zmiana częstotliwości drgań, a zatem i długości fali, rejestrowana przez odbiornik (postrzegana przez obserwatora) przy względnym ruchu źródła i odbiornika fal, w porównaniu z częstotliwością rejestrowaną przy względnym ich spoczynku; występuje dla dowolnego ruchu falowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia