częściowo

Encyklopedia PWN

m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
miasto wojewódzkie (woj. zachodniopomor.), pow. grodzki, w Dolinie Dolnej Odry, na Wzgórzach Szczecińskich, Równinie Goleniowskiej i Wzgórzach Bukowych, nad ujściowymi ramionami Odry — Odrą Zachodnią i Regalicą, oraz jez. Dąbie, w pobliżu (12 km od centrum) granicy z Niemcami.
faza absolutyzmu w Europie w 2. połowie XVIII w.;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
Cyganie, nazwa własna większości Roma, część żyjących w Europie Zachodniej określa się Sinti,
lud częściowo osiadły, częściowo koczowniczy, zamieszkujący całą Europę (główne skupiska: Rumunia, Czechy, Bułgaria, Węgry, Słowacja), Azję (Azję Mniejszą, Azję Środkową, Syberię, Kaukaz), Amerykę Północną i Amerykę Południową, Australię;
gady, Reptilia,
gromada kręgowców;
Legiony Polskie w I wojnie światowej,
polskie formacje wojskowe działające 1914–17 po stronie państw centralnych, podporządkowane organizacyjnie Naczelnej Komendzie armii austro-węgierskiej, politycznie i częściowo organizacyjnie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu.
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
mitologia Greków i Rzymian, mitologia klasyczna,
ogół mitów i legend właściwych kulturze greckiej i rzymskiej, także nauka zajmująca się ich badaniem.
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
sowchozy, ros. sowietskije choziajstwa,
państwowe gospodarstwa rolne tworzone od 1917 przez bolszewików w sow. Rosji i ZSRR.
Sztokholm, Stockholm,
stolica i największe miasto Szwecji; ośrodek adm. hrab. Sztokholm;
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
Afar, Danakil, Kotlina Danakilska, Kabar Sent,
bezodpływowe zapadlisko tektoniczne w Etiopii, Dżibuti i Erytrei, między Wyż. Somalijską, Wyż. Abisyńską i G. Danakilskimi;
Aleksander z Hales, Alexander Halensis, ur. ok. 1180, Hales (Anglia), zm. 21 VIII 1245, Paryż,
ang. filozof i teolog, franciszkanin,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia