częściowe

Encyklopedia PWN

Mozart
[mọ:cart]
Wolfgang Amadeus Wymowa, ur. 27 I 1756, Salzburg, zm. 5 XII 1791, Wiedeń,
kompozytor austriacki, jeden z największych twórców w historii muzyki.
pozbawienie osoby fiz. zdolności do czynności prawnych (u. całkowite) lub ograniczenie tej zdolności (u. częściowe) i poddanie danej osoby pieczy prawnej przedstawiciela ustawowego;
jeden z głównych terminów w teorii muzyki i w praktyce muzycznej.
indeksacja
[łac. indicare ‘wskazywać’],
ekon. wprowadzenie automatycznego powiązania pomiędzy zobowiązaniami pieniężnymi a poziomem cen.
bruzdkowanie, segmentacja,
zool. pierwszy etap zarodkowego rozwoju zwierząt tkankowych;
lobektomia
[gr. lobós ‘płat’, tomḗ ‘cięcie’],
med. zabieg chirurgiczny;całkowite lub częściowe wycięcie zmienionego chorobowo płata mózgu lub narządu o budowie płatowej,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia