częściowa

Encyklopedia PWN

inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
log. jedna z form wnioskowania bezpośredniego;
Mozart
[mọ:cart]
Wolfgang Amadeus Wymowa, ur. 27 I 1756, Salzburg, zm. 5 XII 1791, Wiedeń,
kompozytor austriacki, jeden z największych twórców w historii muzyki.
indeksacja
[łac. indicare ‘wskazywać’],
ekon. wprowadzenie automatycznego powiązania pomiędzy zobowiązaniami pieniężnymi a poziomem cen.
prohibicja
[łac.],
prawo wydany przez państwo zakaz prowadzenia działalności społecznie niepożądanej lub szkodliwej (zwłaszcza produkcji lub sprzedaży napojów alkoholowych) na obszarze całego państwa lub jego części (p. całkowita) albo znaczne ograniczenie takiej działalności (p. częściowa).
jeden z głównych terminów w teorii muzyki i w praktyce muzycznej.
koncert
[łac.],
concerto,
muz. utwór muzyczny na instrument solo (koncert skrzypcowy, fortepianowy itp.) lub 2–4 instrumenty solowe (koncert podwójny, potrójny itd.) i orkiestrę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia