cylindryczne

Encyklopedia PWN

mat. pewne klasy funkcji często występujące przy rozwiązywaniu rozmaitych zagadnień fizyki, matematyki i techniki, w szczególności przy rozwiązywaniu równań różniczkowych cząstkowych metodą rozdzielania zmiennych;
geol. głębokie (do kilku m), cylindryczne zagłębienie o gładkich ścianach, wyżłobione w litej skale wskutek erozji wód podlodowcowych;
Helmholtza cewki, pierścienie Helmholtza,
dwie cylindryczne cewki elektryczne (połączone szeregowo) o jednakowej liczbie zwojów i jednakowej średnicy oraz małej grubości i długości (w porównaniu ze średnicą), umieszczone współosiowo w odległości równej połowie średnicy cewek;
helodermy, Helodermatidae,
rodzina jaszczurek;
nazwa odnosząca się do zabytków starożytnej Anatolii z czasów kolonii asyryjskich w XIX i XVIII w. p.n.e. (Kanesz), państwa hetyckiego w XVII–XIII w. p.n.e. (Hetyci, hetyckie państwo) oraz państw neohetyckich w Anatolii i północnej Syrii w XII–VIII w. p.n.e.
kigelia, drzewo kiełbasiane, Kigelia africana, K. aethiopicum,
gatunek roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny bignoniowatych (Bignoniaceae), rosnący w Afryce, gł. na obszarach suchych (suche lasy podrównikowe, sawanny), do 1800 m n.p.m.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia