cylindryczne

Encyklopedia PWN

gazowy detektor cząstek (promieniowania jonizującego);
Airy
[ẹəri]
Sir George Biddell, ur. 27 VII 1801, Alnwick, zm. 21 I 1892, Greenwich,
astronom brytyjski;
astygmatyzm
[gr. a- ‘nie’, stigmḗ ‘kropka’],
fiz. jedna z wad układu opt. (aberracje układu optycznego), objawiająca się w ten sposób, że wąski pęk promieni świetlnych, wychodzących z punktu leżącego poza osią opt., po przejściu przez układ nie przecina się w jednym punkcie obrazowym, lecz wzdłuż 2 wzajemnie prostopadłych odcinków, zw. ogniskami astygmatycznymi.
sztuka państwa asyryjskiego (II tysiąclecie–612 p.n.e.)
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia