cykl

Encyklopedia PWN

ekon. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej; potocznie przyrost realnego produktu narodowego brutto (PNB).
Zaborowski Tymon, ur. 18 IV 1799, Liczkowce k. Husiatyna (Podole), zm. 20 lub 28 III 1828, tamże,
poeta;
Zahrebelny Pawło, ur. 28 VIII 1924, Sołoszyno (gubernia połtawska), zm. 3 II 2009,
pisarz ukraiński;
Zajdan Dżurdżi, Ǧurǧī Zaydān, ur. 1861, Bejrut, zm. 1914, Kair,
egipski pisarz, literaturoznawca i działacz społ., pochodzenia libańskiego;
Zalewski Witold, ur. 4 I 1921, Siedlce, zm. 4 II 2009, Warszawa,
prozaik i publicysta;
Zamfirescu
[˜sku]
Duiliu, ur. 30 X 1858, Plăineşti, zm. 3 VI 1922, Agapia,
pisarz rumuński;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia