cyfrowy

Encyklopedia PWN

sieć cyfrowa z integracją usług, ang. Integrated Services Digital Network Wymowa(ISDN Wymowa),
rodzaj sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej realizację różnorodnych usług telekomunik., m.in.: rozbudowanych usług telefonicznych, transmisji danych, transmisji obrazów nieruchomych i ruchomych.
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
w połowie 1998 zostały uruchomione 2 platformy cyfrowe: Wizja TV (nadaje programy za pośrednictwem satelity Astra) oraz Polska Platforma Cyfrowa Cyfra+ (nadaje za pośrednictwem satelity Eutelsat).
telekom. stosunek liczby elementów cyfrowych sygnału cyfrowego (sygnał), przekazywanych w pewnym przedziale czasu, do długości tego przedziału;
angiografia cyfrowa, angiografia komputerowa,
angiografia, w której wykorzystuje się specjalny zestaw rentgenowski zawierający tor wizyjny z analogowo-cyfrowym przetwornikiem obrazu;
radiofonia, w której do przetwarzania i przesyłania sygnałów dźwiękowych stosuje się technikę cyfrową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia