cyfrowe

Encyklopedia PWN

sampler
[ang. sample ‘próbka’, ‘wzór’],
elektroniczny instrument muz.,
telekom. sztuczny satelita Ziemi przeznaczony do pomiarów, zbierania i przekazywania informacji o stanie atmosfery.
sekstant
[łac.],
przyrząd nawigacyjny do pomiarów wysokości (kąta wzniesienia) ciał niebieskich i odległości kątowych między nimi, a także do pomiarów kątów poziomych i pionowych, służących do określania linii pozycyjnych.
sekwencer
[ang.],
rzadziej sekwenser lub sequencer,
show view
[szou wju:; ang.],
elektroniczny aparat do programowania nagrywania ulubionych filmów i programów telewizyjnych, powszechnie nie wykorzystywany ze względu na bardzo złożony sposób obsługi.
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia