cukromierze

Encyklopedia PWN

przyrząd do pomiaru zawartości sacharozy w roztworach wodnych;
areometr
[gr. araiós ‘cienki’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru gęstości cieczy i stężenia roztworu lub innych wielkości jednoznacznie związanych z gęstością;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia