college

Encyklopedia PWN

college
[kọlıdż] Wymowa Wymowa:
collège
[kolẹż],
we Francji państw. ogólnokształcąca szkoła średnia (II poziom kształcenia), która zgodnie z ustawą z 1975 obejmuje kształceniem obowiązkowym młodzież w wieku 11–16 lat;
Collège de France
[kolẹż dö frã:s] Wymowa,
fr. wyższa uczelnia, niezależna od Uniw. Paryskiego (Sorbony),
collège technique
[kolẹż teknịk],
we Francji typ szkoły, która przyjmuje na podstawie egzaminu uczniów collège’u po tzw. cyklu obserwacji;
Black Mountain College
[bläk mạuntın kọlıdż],
szkoła artystyczna w Karolinie Północnej (USA);
Eton College
[ị:tən kọlıdż],
ang. elitarna internatowa szkoła średnia dla chłopców, z siedzibą w Eton,
Polish University College
[pə̣ulısz ju:nıwə̣:rsəti kọlıdż]
(PUC),
największa w dziejach pol. uczelnia na obczyźnie, działająca 1947–53 w Londynie;
Oksford, Oxford,
m. w Wielkiej Brytanii, w południowej Anglii, nad Tamizą, na północny zachód od Londynu;
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Wren
[ren]
Sir Christopher Wymowa, ur. 20 X 1632, East Knoyle, zm. 25 II 1723, Londyn,
angielski astronom i architekt; najwybitniejszy twórca baroku na Wyspach Brytyjskich.
Uniwersytet Londyński, University of London,
największy uniwersytet bryt., utworzony z ponad 50 szkół wyższych typu uniwersyteckiego;
Berlin
[bə:rlı̣n]
Sir Isaiah Wymowa, ur. 6 VI 1909, Ryga, zm. 5 XI 1997, Oksford,
brytyjski filozof, historyk idei i teoretyk polityki.
Thomson
[tọmsən]
Sir Joseph John Wymowa, ur. 18 XII 1856, Cheetham Hill k. Manchesteru, zm. 30 VIII 1940, Cambridge,
fizyk angielski.
Uniwersytet Harvarda, Harvard University Wymowa,
jedna z najstarszych i cieszących się największym prestiżem (oprócz Uniwersytetu Yale) wyższa uczelnia amer.;
Uniwersytet Yale
[u. jeıl],
Yale University Wymowa,
jedna z najstarszych i cieszących się największym prestiżem prywatnych uczelni amer. (oprócz Uniwersytetu Harvarda);
Ayer
[ẹər]
Sir Alfred Jules, ur. 29 X 1910, Londyn, zm. 27 VI 1989, tamże,
filozof angielski;
Cambridge
[kẹımbrıdż] Wymowa,
m. w Wielkiej Brytanii, we wschodniej Anglii, na północ od Londynu;
Eddington
[ẹdıŋtən]
Sir Arthur Stanley Wymowa, ur. 28 XII 1882, Kendal, zm. 22 XI 1944, Cambridge,
amerykański astronom i fizyk.
Kasten Barbara, ur. 29 VI 1936, Chicago,
fotograf amerykański;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

college [wym. koledż], koledż
1. «szkoła półwyższa lub pomaturalna, zwykle kształcąca nauczycieli języka angielskiego»
2. «jednostka organizacyjna uniwersytetu w krajach anglosaskich»
collège [wym. koleż] «szkoła średnia lub wyższa we Francji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia