co

Encyklopedia PWN

symbol pierwiastka chemicznego → kobaltu (od łacińskiej nazwy cobaltum).
grupa etniczna zamieszkująca środkowy Wietnam;
austr. stowarzyszenie architektów i projektantów, zał. 1968 przez absolwentów Technische Universität w Wiedniu: W.D. Prixa, H. Swiczynskyego i R.M. Holzera (członek do 1971);
Levi Strauss & Co.
[lị:waı straus ənd kạmpəni],
amerykańska spółka akcyjna, największy w świecie producent dżinsów i ubrań dżinsowych,
Dillon, Read & Co.
[dı̣lən ri:d ənd kạmpəni],
jeden z najstarszych banków inwestycyjnych USA;
Olivetti and Co. Spa (Ing. C. Olivetti and Co. Spa),
włoska spółka akcyjna,
Arabian-American Oil Co
[ərẹıbiən əmə̣rıkən oıl kạmpəni] Wymowa
(ARAMCO Wymowa), od 1998 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco),
spółka naftowa, utworzona 1933 przez Standard Oil of California przy udziale The Texas Oil Company, Standard Oil of New Jersey oraz Socony Vacuum (Mobil);
Gruyter Walter de und Co.
[w. de grọir und kạmpəni] Wymowa,
koncern wydawniczy, z siedzibą w Berlinie, działający od 1919;
jezioro w południowo-zachodnich Chinach, na Wyż. Tybetańskiej, na północny zachód od Lhasy;
japońska spółka akcyjna,
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
[matsuśita ılẹktrık ındạstriəl kạmpəni lı̣mıtıd],
japoński koncern elektroniczny,
National Cash Register Co.
[nạ̈sznəl käsz rẹdżıstər kạmpəni]
amerykańska spółka akcyjna, → NCR Corporation.
Ngangzê Co, Yiguqi Hu,
jezioro w południowo-zachodnich Chinach, w południowo-wschodniej części Wyż. Tybetańskiej, na wys. 4787 m;
Nguyen Co Thach
[ŋujen ko thać],
ur. 15 V 1923, zm. 10 IV 1998, Hanoi,
wietn. działacz komunist. i dyplomata;
No To Co, początkowo pod nazwą Grupa Skifflowa Piotra Janczerskiego,
zespół wokalno-instrumentalny, zał. 1967;
deklaracja programowa RJN, ogłoszona 15 III 1944;
jezioro w Chinach, → Siling-c’o.
z czego się śmiejecie? z siebie samych się śmiejecie! (N.W. Gogol Rewizor).
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.

Słownik języka polskiego PWN

Co «symbol pierwiastka chemicznego kobalt»
c.o., CO «centralne ogrzewanie»
co I
1. «zaimek używany w pytaniach lub innych wypowiedzeniach o postaci pytania, np. Co to jest?»
2. «zaimek wprowadzający zdanie podrzędne zawężające zakres zdania nadrzędnego, np. Wciąż myślę o tym, co się stało.»
3. «zaimek przyłączający do zdania nadrzędnego wypowiedzenie rozwijające, np. Była ubrana na czarno, co dodawało jej uroku.»
4. pot. «zaimek zastępujący formy zaimków względnych kto, który, ile, np. Znam kogoś, co to chętnie zrobi.»
5. pot. «zaimek pytajny mający znaczenie: dlaczego, z jakiego powodu, w jakim celu, np. Co się tak kręcisz?»
co II
1. «przyimek używany w połączeniach charakteryzujących częstość, z jaką coś się powtarza, np. Przystawał co krok.»
2. «przyimek używany w połączeniach, komunikujących, że przedmioty pod względem danej cechy są tożsame, np. Krawat tego koloru co koszula»
co III
1. «przysłówek używany w połączeniach komunikujących, że niektórym przedmiotom przysługuje jakaś cecha w większym stopniu niż innym, np. Wybierał co ciekawsze książki.»
2. «przysłówek używany w połączeniach charakteryzujących częstość, z jaką coś się powtarza, np. Pytano o to co drugiego przechodnia.»
co IV
1. «spójnik komunikujący, że między faktami zachodzi związek polegający na tym, że za każdym razem, gdy ma miejsce pierwszy z nich, ma miejsce również drugi, np. Co strzelił, to chybił.»
2. pot. «spójnik komunikujący, że przedmiot lub sytuacja, o których mowa, ma zrozumiałą przewagę nad innymi tego rodzaju i że tego, o czym mowa, nie należy lekceważyć, np. Co głowa, to głowa.»
3. pot. «spójnik łączący dwa wyrażenia odnoszące się do tego samego typu przedmiotów lub cech, np. Dziś ten sam jadłospis co wczoraj.»
co V pot. «partykuła wyrażająca sugestię mówiącego, by adresat potwierdził prawdziwość danego sądu lub zgodził się na to, co mówiący zaproponował, np. Nie poznajesz mnie, co?»
co niemiara «bardzo dużo, bez ograniczeń»
po co, po cóż
1. «zaimek wprowadzający pytanie lub pytanie zależne dotyczące celu czynności lub celu posiadania czegoś, np. Po co tu przyszedłeś?, Ciekaw jestem, po co on to przyniósł.»
2. «zaimek wprowadzający pytanie retoryczne, które wyraża zwykle bezcelowość lub bezsensowność danej czynności, np. Po co się wtrącasz do nie swoich spraw?»
czego pot. «dlaczego, po co»
czemu pot. «dlaczego»
przy czym, przy tym «spójnik wprowadzający informację uzupełniającą, np. Grał dobrze, przy czym najlepiej na skrzypcach. Jest pracowita, przy tym bardzo inteligentna.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia