ciepłownie konwencjonalne

Encyklopedia PWN

zakład przem. wytwarzający energię dostarczaną odbiorcom za pośrednictwem wody lub pary wodnej i wykorzystywaną do ogrzewania pomieszczeń lub w procesach technologicznych;
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia