ciemny

Encyklopedia PWN

hipotetyczny ośrodek wypełniający cały Wszechświat, o niezwykłych właściwościach, takich jak ujemne ciśnienie.
ciemna materia, brakująca masa we Wszechświecie,
nieznana postać materii nieobserwowanej bezpośrednio;
jaskinia krasowa na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, we wschodnim zboczu doliny Prądnika (Ojcowski Park Nar.);
liczba przestępstw faktycznie popełnionych, lecz nie objętych przez statystykę kryminalną wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania.
okres w dziejach staroż. Grecji 1150–750 p.n.e.;
jedna z metod obserwacji mikroskopowych pozwalająca dostrzegać strukturę przedmiotów przezroczystych, zmieniających jedynie fazę przechodzącej przez nie fali świetlnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia