ciecz przegrzana

Encyklopedia PWN

azotany(V), azotany,
pochodne nieorg. (sole) lub org. (estry) kwasu azotowego(V) HNO3;
olejek eteryczny otrzymywany przez destylację z przegrzaną parą wodną suchych liści paczulki wonnej (Pogostemon patchouli);
termodynamiczny obieg, cykl termodynamiczny, obieg cieplny, cykl cieplny,
fiz. przebiegający cyklicznie zespół procesów termodynamicznych, po wykonaniu których układ termodynamiczny (często zw. ciałem roboczym lub czynnikiem termodynamicznym) wraca do stanu początkowego;
węgiel aktywowany, węgiel aktywny,
czarna substancja o dobrze rozwiniętej powierzchni, odznaczająca się bardzo dobrymi właściwościami adsorpcyjnymi;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia