ciałem szarym

Encyklopedia PWN

ciało o zdolności absorpcyjnej niezależnej od długości fali padającego na nie światła, lecz mniejszej od zdolności absorpcyjnej ciała doskonale czarnego.
ciało całkowicie pochłaniające padające nań promieniowanie niezależnie od długości (częst.) fali, czyli o zdolności absorpcyjnej równej jedności w całym zakresie długości fal.
istota szara, substancja szara,
obszary ośrodkowego układu nerwowego zbudowane z ciał komórek nerwowych i ich wypustek oraz komórek glejowych (glejowa tkanka);
foka szara, Halichoerus grypus,
gatunek foki;
rekin szary, sześcioszpar szary, Hexanchus griseus,
ryba mor. z rzędu sześcioszparokształtnych;
wełniak szary, muriki szary, barrigudo, Brachyteles arachnoides,
małpa szerokonosa;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia