ciśnieniowe

Encyklopedia PWN

odlewanie przez wtłaczanie ciekłego metalu do formy pod dużym ciśnieniem (za pomocą tłoka lub sprężonego powietrza) do specjalnych metalowych form.
ciśnieniowy aparat, urządzenie ciśnieniowe,
aparat do prowadzenia procesów pod ciśnieniem znacznie wyższym od atmosferycznego;
mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
sterowiec, balon sterowy,
aerostat z własnym napędem silnikowym (śmigłowym) oraz sterami kierunku i wysokości, umożliwiającymi lot kierowany.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia