ciśnienie

Encyklopedia PWN

skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływania ośrodka materialnego lub promieniowania na powierzchnię innego ciała, np. oddziaływania gazu lub cieczy na ściankę naczynia, lub na powierzchnię ograniczającą jakąkolwiek część ośrodka, oddziaływania budynku na podłoże, światła na oświetlony ekran;
fizjol. ciśnienie występujące w sercu i naczyniach krwionośnych;
ciśnienie wywierane na ciała przez padającą falę elektromagnetyczną, np. światło.
ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi oraz na wszystkie zanurzone w nim przedmioty;
ciśnienie wywierane przez czoło fali akustycznej, występujące w ośrodku, w którym się ta fala rozprzestrzenia, a także na powierzchni rozgraniczającej dwa ośrodki o różnych właściwościach akustycznych;
ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne,
ciśnienie, jakie wywierałby na ścianki naczynia składnik mieszaniny gazów doskonałych, gdyby sam zajmował całą objętość tego naczynia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia