cięcia pielęgnacyjne

Encyklopedia PWN

leśn. planowe, gospodarcze działania w lesie,
cięcie pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach dojrzewających i dojrzałych;
leśn. ilość drewna pobierana z drzewostanów dojrzałych do wyrębu w danym obrębie leśnym w określonym czasie, wynikająca z planu urządzenia gospodarstwa leśnego;
zespół czynności zmierzających do poprawy warunków wzrostu i rozwoju drzewostanów;
leśn. sortyment drewna okrągłego o grubości w szerszym końcu poniżej 7 cm;
dział leśnictwa zajmujący się zagadnieniami powstawania i rozwoju drzewostanów, zależnościami między nimi a środowiskiem przyr. oraz wpływem zabiegów gosp. na rozwój i ukształtowanie się drzewostanów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia