ciągiem rekurencyjnym

Encyklopedia PWN

mat. wzór wyrażający ogólny (n-ty) wyraz ciągu za pomocą wyrazów go poprzedzających;
inform. wydzielony fragment programu (w języku programowania wysokiego poziomu), który ma własną nazwę i może być wykonywany (wywoływany) w innych miejscach programu.
mat. metoda przybliżonego rozwiązywania równań postaci f(x) = 0, podobna do metody stycznych;
stycznych metoda, metoda Newtona,
mat. jedna z najefektywniejszych metod przybliżonego rozwiązywania równań postaci f(x) = 0, gdzie f: [a, b] → ℝ jest funkcją rosnącą, różniczkowalną, wypukłą i f(a) < 0 < f(b);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia