ciągiem podstawowym

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki: ciąg (nieskończony) określa się, przyporządkowując każdej liczbie naturalnej n element an danego zbioru A.
ciąg Cauchy’ego
[c. kosziego],
ciąg podstawowy, ciąg fundamentalny,
mat. w przestrzeni metrycznej każdy ciąg o następującej własności: dla dowolnej dodatniej liczby ε istnieje taki wyraz ciągu aN, że jakiekolwiek 2 wyrazy ak i at tego ciągu, następujące po wyrazie aN są odległe o mniej niż ε, tzn. ρ(ak, at) < ε (ρ oznacza metrykę).
silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki sile reakcji wytwarzanej przez wypływający z silnika czynnik roboczy (np. gorące spaliny, strumień jonów, plazmy);
mat. pojęcie określające sposób zachowania się wielkości zmiennej, polegający na skupianiu się jej wokół pewnej wartości;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, spotykane przede wszystkim w szeroko rozumianej analizie matematycznej i topologii; wyraża pojmowany intuicyjnie fakt zbliżania się jakiejś wielkości do ustalonej wartości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia