ciągłe

Encyklopedia PWN

zespolenie, zeszycie operacyjne tkanek za pomocą nici chirurgicznych (biomateriały) lub metalowego szwu mech. (staplera);
w pol. prawie cywilnym zachowanie się dłużnika przewidziane treścią zobowiązania;
światło, promieniowanie optyczne,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości od ok. 380 nm (fiolet) do ok. 760 nm (czerwień), wykrywane przez oko ludzkie (wzrok);
mat. jeden z najważniejszych wzorów rachunku różniczkowego, odkryty 1712 przez B. Taylora;
Teajtet, Teajtetos, Teaitetos, ur. ok. 410 p.n.e., zm. 368 p.n.e.,
matematyk grecki;
tekstylia
[łac.],
wyroby z włókna naturalnego i chem., zarówno cięte, jak i ciągłe;
geol. zmiana kształtu lub objętości obiektu geol. pod wpływem procesów tektonicznych oraz efekty takich odkształceń, czyli struktury tektoniczne;
tenentyzm
[portug. tenente ‘porucznik’],
radykalny ruch młodych oficerów w Brazylii w latach 20. XX w.;
tensor
[łac.],
mat. uogólnienie skalara i wektora;
tit za tat, wet za wet,
statyst. w teorii gier strategia gracza polegająca na karaniu partnera, jeśli złamie on obowiązującą umowę;
towarzystwo nauk. ogólne,
mat. jedno z twierdzeń rachunku różniczkowego;
struktura tektoniczna powstała wskutek przerwania i przemieszczenia się względem siebie dwóch części ośrodka skalnego wzdłuż oddzielającej je powierzchni uskokowej (lub szeregu takich powierzchni tworzących strefę uskokową);
dział obróbki plast. metali i ich stopów; zajmuje się wytwarzaniem (przez walcowanie) wyrobów i półwyrobów walcowanych;
wariancja, D2X, V(X),
mat., statyst. miara zmienności zmiennej losowej;
Wegener Alfred Lothar Wymowa, ur. 1 XI 1880, Berlin, zm. XI 1930, Grenlandia,
geofizyk niemiecki, badacz Grenlandii.
widmo dźwięku, widmo akustyczne,
zbiór składowych dźwięku złożonego, będących sinusoidalnymi funkcjami czasu o określonych amplitudach i częstotliwościach;
mat. dla operatora liniowego A: HH (gdzie H jest przestrzenią Hilberta) — zbiór σ(A) tych liczb zespolonych λ, dla których operator Aλ = AλId nie ma dobrze określonego elementu odwrotnego w algebrze L(H) operatorów liniowych ograniczonych na przestrzeni H;
grupa włókien syntetycznych wytwarzanych z poliamidów;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

widmo ciągłe «widmo światła mające postać pasma barw przechodzących płynnie od czerwieni do fioletu»
wydawnictwo ciągłe «wydawnictwo wychodzące stale»
ciągły
1. «trwający bez przerwy»
2. «powtarzający się stale»
3. «ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni»

• ciągłość
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia