ciążą

Encyklopedia PWN

stan organizmu kobiety lub samic innych ssaków, w którym w jej macicy rozwija się zarodek;
w. w woj. wielkopol. (pow. słupecki, gmina Lądek), nad Wartą;
ciąża, w trakcie której równocześnie rozwijają się dwa płody (ciąża bliźniacza), trzy (ciąża trojacza), cztery (ciąża czworacza) lub więcej płodów;
ciąży przerywanie, pot. aborcja, sztuczne poronienie,
med.:
ciąża pozamaciczna, ciąża ektopowa,
ciąża rozwijająca się poza jamą trzonu macicy;
różne metody prowadzenia życia płciowego, stosowania środków mech., chem. lub farmakologicznych mających na celu urodzenie planowanej liczby dzieci w czasie najbardziej odpowiednim dla partnerów;
zapobieganie ciąży, antykoncepcja,
med. dobrowolne i okresowe zapobieganie zapłodnieniu lub rozwojowi ciąży
fiz. prawo grawitacji podane przez I. Newtona;
szczególne uprawnienia kobiet w okresie ciąży, połogu i wychowywania dziecka.
Hirszfeld Ludwik, ur. 5 VIII 1884, Warszawa, zm. 7 III 1954, Wrocław,
polski lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog; twórca podstaw nauki o grupach krwi.
anat. narząd rozrodczy samic ssaków, silnie umięśniony i unaczyniony, w którym podczas ciąży rozwija się nowy organizm, także końcowy odcinek jajowodów innych kręgowców, oraz część układu rozrodczego bezkręgowców („macica” — przekształcony odcinek jajowodu);
owodniowy płyn, wody płodowe,
fizjol. płyn znajdujący się w jamie owodni, otaczający zarodek, a następnie płód w okresie życia wewnątrzmacicznego;
w demografii działalność zmierzająca do realizacji pożądanej przez potencjalnych rodziców liczby potomstwa i pożądanego kalendarza urodzeń.
nadciśnienie krwi indukowane przez ciążę, jedna z najczęstszych i najpoważniejszych patologii ciąży;
laktacja
[łac.],
fizjol. wytwarzanie i wydzielanie mleka przez gruczoły sutkowe samic ssaków;

Słownik języka polskiego PWN

ciąża
1. «u kobiet i samic ssaków: okres od zapłodnienia do urodzenia potomstwa»
2. «stan kobiety lub samicy w tym okresie»

• ciążowy
ciążyć
1. «przygniatać, przytłaczać swym ciężarem»
2. «być uciążliwym, przeszkadzać komuś w czymś»
przerwanie ciąży «usunięcie zarodka lub płodu»
ciąża mnoga, wieloraka «ciąża, podczas której w macicy rozwija się więcej niż jeden płód»
ciąża pozamaciczna «ciąża patologiczna, w której płód rozwija się poza jamą macicy»
ciąża przenoszona «ciąża, w której po 14 dniach od przewidzianego terminu porodu nie rozpoczęła się akcja porodowa»
prawo ciążenia Newtona «zasada dotycząca przyciągania się cząstek materii we wszechświecie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia