chrześcijańska demokracja

Encyklopedia PWN

jeden z głównych organów (instytucji) Wspólnot Europejskich i UE; z główną siedzibą w Strasburgu.
naród tworzący podstawową ludność Polski; poza granicami zamieszkują zbiorowości polonijne (Polonia, emigracja i Polacy w świecie).
popolarzy, wł. popolari,
członkowie Wł. Partii Lud. (Partito Popolare Italiano),
„Popolo, Il”
[wł., ‘lud’],
dziennik wł., zał. 1923 w Rzymie;
czasopismo społ.-rel., wyd. 1875–1933;
Rerum novarum
[łac.],
encyklika papieża Leona XIII, ogłoszona 1891, po raz pierwszy w czasach współczesnych określająca społeczną naukę Kościoła, zwłaszcza w stosunku do kwestii robotniczej;
Salazar António de Oliveira, ur. 28 IV 1889, Vimieiro (dystrykt Viseu), zm. 27 VII 1970, Lizbona,
portugalski polityk i ekonomista.
Stankiewicz Adam, ur. 24 XII 1891, Orlenięta k. Oszmiany (Litwa), zm. 1949, Tajszet (Jakucja),
białoruski działacz polit. i społ., ksiądz;
Stefanowicz Janusz, ur. 24 XI 1932, Włocławek, zm. 17 XII 1998, Warszawa,
dyplomata, dziennikarz, publicysta;
Śliwerski Bogusław Marian, ur. 4 VIII 1954, Łódź,
pedagog;
Tischner Józef, ur. 12 III 1931, Stary Sącz, zm. 28 VI 2000, Kraków,
filozof, teolog, eseista, ksiądz katolicki.
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
Wałęsa Lech, ur. 29 IX 1943, Popowo k. Lipna,
działacz związkowy, polityk, prezydent Polski.
Włoska Partia Ludowa, Partito Popolare Italiano (PPI),
wł. partia polit., działająca 1994–2002;
jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne.

Słownik języka polskiego PWN

chrześcijańska demokracja «ruch społeczno-polityczny nawiązujący do zasad etycznych chrześcijaństwa i nauki Kościoła katolickiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia