chrząstka

Encyklopedia PWN

Meckela chrząstka, chrząstka żuchwowa,
jednolita, łukowato wygięta chrząstka połączona ruchomo mięśniami ze szczęką lub mózgoczaszką (czaszka);
roln. grupa szlachetnych odmian czereśni, o zwartym, jędrnym miąższu.
kostny układ, kościec,
szkielet wewnętrzny ryb kostnych i kręgowców lądowych, zbudowany z kości i chrząstek (chrzęstna tkanka).
chondrodysplazja
[gr. chóndros ‘ziarnko’, ‘chrząstka’, dys ‘źle’, plastós ‘ukształtowany’],
powszechnie nazywana chondrodystrofią,
zaburzenie wzrostu chrząstek nasadowych spowodowane czynnikami zewn. lub dziedzicznymi (niekiedy sprzężonymi z genem letalnym);
odcinek układu oddechowego kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym, zlokalizowany pomiędzy gardzielą a tchawicą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia