chryzotylowy

Encyklopedia PWN

azbest
[gr., ‘nie dający się ugasić’],
włókniste skupienia minerałów z grupy serpentynów lub amfiboli, dające się tkać i spilśniać;
chryzotyl
[gr. chrysós ‘złoto’, tílos ‘włókno’],
minerał z grupy serpentynów, warstwowy hydroksokrzemian magnezu, o wzorze Mg6[(OH)8|Si4O10];
serpentyny
[łac. serpentinus ‘wężowy’],
grupa minerałów, hydroksokrzemiany (krzemiany i glinokrzemiany warstwowe) magnezu, żelaza, manganu, niklu, o wzorze ogólnym R4−6[(OH)8T4O10], gdzie R = Mg, Fe, Mn, Ni, Al, a T = gł. Si oraz Al,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia