chromosomy homologiczne

Encyklopedia PWN

chromosomy zawierające równoważną informację genetyczną;
chromosomy
[gr. chrṓma ‘barwa’, sṓma ‘ciało’],
genet. struktury zawierające materiał genetyczny komórki;
genet. zjawisko występujące w profazie I podziału mejotycznego (mejoza), a polegające na tym, że chromosomy homologiczne w biwalencie (tetradzie) są ze sobą ściśle związane na całej długości, tworząc strukturę zwaną kompleksem synaptonemalnym;
mejoza
[gr. meíōsis ‘zmniejszenie’],
kariokineza redukcyjna,
biol. podział redukcyjny jądra komórkowego, prowadzący do wytworzenia haploidalnych komórek płciowych, czyli gamet, u zwierząt tkankowych (oogeneza, spermatogeneza), zarodników u mszaków i paprotników oraz ich odpowiedników u roślin nasiennych (sporogeneza); u organizmów niższych (np. glonów, pierwotniaków) mejoza nie musi być związana z produkcją gamet bądź zarodników i zachodzi w różnych fazach cyklu życiowego (koniugacja, przemiana pokoleń).
biol. występowanie w jądrach somatycznych komórek więcej niż 2 zespołów chromosomów;
nondysjunkcja
[łac.],
brak rozdziału lub nierównomierne rozdzielenie się chromosomów homologicznych (w czasie mejozy) lub chromatyd siostrzanych (w czasie mitozy), w wyniku czego następuje ich nierównomierna segregacja do komórek potomnych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia