chromatyczny

Encyklopedia PWN

znaki notacji muz., określające chromatyczne wersje (tzw. podwyższenia i obniżenia) stopni podstawowej skali diatonicznej
wada soczewkowych układów opt. spowodowana zależnością współczynnika załamania światła materiału soczewek od długości fali świetlnej (dyspersja światła);
astr. sieć jasnych linii dobrze widoczna na tarczy słonecznej.
muz. skala złożona z 12 dźwięków w obrębie oktawy, oddalonych od siebie o półton.
obiektyw
[łac.],
układ opt. (gł. soczewkowy, ale też zwierciadlany lub soczewkowo-zwierciadlany) tworzący odwrócony rzeczywisty obraz przedmiotu;
wady układów optycznych przejawiające się w tym, że otrzymane za ich pomocą obrazy optyczne (lub ich elementy) są nieostre, zniekształcone lub zabarwione;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia