chromatografii bibułowej

Encyklopedia PWN

chromatografia, w której fazę nieruchomą lub jej część składową stanowi bibuła.
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
Martin
[mạ:rtın]
Archer John Porter, ur. 1 III 1910, Londyn, zm. 28 VII 2002, Lilangarren (hrab. Herefordshire),
biochemik brytyjski;
Opieńska-Blaut Janina, ur. 20 VII 1895, Żółkiew, zm. 18 XI 1987, Lublin,
chemik i biochemik;
Runge
[rụŋə]
Friedlieb Ferdinand, ur. 8 II 1794 lub 1795, Billwarder k. Hamburga, zm. 25 III 1867, Oranienburg,
niemiecki chemik i farmaceuta;
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia