choroby wątroby

Encyklopedia PWN

med. grupa zakaźnych zapaleń wątroby cechujących się pierwotnym uszkodzeniem wątroby, a wywołanych przez wirusy hepatotropowe (wirusy zapalenia wątroby);
bardzo liczna grupa chorób ludzi, zwierząt i roślin będąca następstwem zakażenia wirusowego;
przewlekła choroba wątroby;
wieloczynnościowy, największy gruczoł kręgowców, funkcjonalnie związany głównie z układem pokarmowym, odgrywający bardzo ważną rolę w przemianie materii.
motylicza choroba, fascjoloza,
wet. pasożytnicza choroba ssaków (gł. roślinożernych) wywoływana przez motylicę wątrobową;
med. choroba dziedziczna wywołana niedoborem enzymu glukocerebrozydazy;
dziecięca postać zapalenia stawów, zaliczana do chorób tkanki łącznej;
grupa krętkowic, chorób ludzi i zwierząt, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira;
med. zmiany tkanki lub narządu polegające na zaniku komórek miąższowych i rozroście tkanki łącznej ulegającej bliznowaceniu;
zwiększona skłonność do krwawień samoistnych lub pourazowych;
ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina,
przewlekła choroba nowotworowa układu chłonnego;
bąblowica, echinokokoza,
choroba pasożytnicza wywołana przez larwy tasiemców z rodzaju Echinococcus;
Górski Marian Marcin, ur. 31 X 1910, Dolsk, zm. 31 III 1982, Gdańsk,
internista;
med. zmniejszenie we krwi obwodowej stężenia hemoglobiny poniżej wartości prawidłowych (poniżej 140 g/l u mężczyzn i poniżej 120 g/l u kobiet), liczby krwinek czerwonych (poniżej 4,5 · 1012/l u mężczyzn i 4,0 · 1012/l u kobiet) oraz wskaźnika hematokrytowego (poniżej 0,40 l/l u mężczyzn i 0,36 l/l u kobiet), także zmniejszenie całkowitej masy krwinek czerwonych, a niekiedy i całkowitej objętości krwi krążącej;
retrowirusy, Retroviridae,
rodzina wirusów wykorzystujących w procesie replikacji DNA enzym, RNA-zależną polimerazę DNA (odwrotna transkryptaza);
transplantacja
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’],
przeszczepianie,
zabieg przeniesienia komórek (np. szpiku), tkanek (np. skóry) bądź narządów (np. serca, nerek) w obrębie jednego organizmu lub między dwoma organizmami;
zespół przewodów żółciowych zlokalizowanych poza wątrobą, zbierających żółć w obrębie wątroby oraz odprowadzających żółć z wątroby do dwunastnicy;
żółta gorączka, żółta febra,
med. choroba wirusowa (Flavivirus febricus) występująca na obszarach międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, gł. w Ameryce Południowej i Ameryce Środkowej oraz w Afryce;
ameboza, czerwonka pełzakowa, pełzakowica,
med. choroba wywołana przez pełzaka Entamoeba histolytica;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia