choroby nadnerczy

Encyklopedia PWN

stan niedoboru w organizmie hormonów kory nadnerczy;
med. genetycznie uwarunkowana choroba kory nadnerczy;
anat. parzysty gruczoł dokrewny (wewnątrzwydzielnicze gruczoły) położony w sąsiedztwie nerek, wytwarzający hormony regulujące metabolizm i uczestniczące w utrzymaniu homeostazy;
pierwotna niewydolność kory nadnerczy;
Cushinga zespół
[z. kuszıŋa],
przewlekła choroba wywołana nadczynnością kory nadnerczy;
endokrynologia
[gr. éndon ‘wewnątrz’, krínō ‘oddzielam’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o gruczołach wydzielania wewn., czyli dokrewnego, o wytwarzanych przez nie substancjach biologicznie czynnych zw. hormonami i sposobie ich działania w ustroju oraz o chorobach wywołanych zaburzeniami ich czynności lub zmianami anatomicznymi w obrębie tych gruczołów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia