choroby nadnerczy

Encyklopedia PWN

stan niedoboru w organizmie hormonów kory nadnerczy;
med. genetycznie uwarunkowana choroba kory nadnerczy;
anat. parzysty gruczoł dokrewny (wewnątrzwydzielnicze gruczoły) położony w sąsiedztwie nerek, wytwarzający hormony regulujące metabolizm i uczestniczące w utrzymaniu homeostazy;
pierwotna niewydolność kory nadnerczy;
Cushinga zespół
[z. kuszıŋa],
przewlekła choroba wywołana nadczynnością kory nadnerczy;
endokrynologia
[gr. éndon ‘wewnątrz’, krínō ‘oddzielam’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o gruczołach wydzielania wewn., czyli dokrewnego, o wytwarzanych przez nie substancjach biologicznie czynnych zw. hormonami i sposobie ich działania w ustroju oraz o chorobach wywołanych zaburzeniami ich czynności lub zmianami anatomicznymi w obrębie tych gruczołów;
stres
[ang.],
zool. stan organizmu spowodowany działaniem czynników środowiskowych różnego pochodzenia (tzw. stresorów), przeważnie szkodliwych lub w znacznym stopniu naruszających homeostazę wewnątrzustrojową, jak urazy, infekcje, operacje chirurgiczne, niska lub wysoka temperatura otoczenia, różne choroby, u człowieka także bodźce psychiczne.
Addison
[ạ̈dısən]
Thomas, ur. IV 1793, Longbenton (hrab. Northumberland), zm. 29 VI 1860, Brighton (hrab. Gloucestershire),
anatomopatolog angielski;
biegunka, rozwolnienie,
med. objaw schorzenia ogólnego lub schorzenia przewodu pokarmowego, w którym dochodzi do zbyt częstego oddawania stolca, tj. więcej niż 3 razy na dobę;
łagodny nowotwór nabłonkowy, o zróżnicowanym utkaniu, rozwijający się z komórek gruczołów zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczych;
Kendall
[kendl]
Edward Calvin, ur. 8 III 1886, South Norwalk (stan Connecticut), zm. 4 V 1972, Princeton (stan Nowy Jork),
biochemik amerykański;
miażdżyca, arterioskleroza, ateroskleroza,
med. przewlekła choroba dużych i średnich tętnic, której gł. cechą są złożone zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w błonie wewn. tych naczyń;
Drews Roman, ur. 6 VIII 1908, Chodzież, zm. 17 IV 1977, Poznań,
chirurg;
syntetyczny lek hormonalny z grupy glikokortykosteroidów, działa przeciwzapalnie i wpływa na przemianę mineralną;
Hench
[hencz]
Philip Showalter, ur. 28 II 1896, Pittsburgh, zm. 30 III 1965, Ocho Rios (Jamajka),
reumatolog amerykański;
hormonoterapia
[gr.],
terapia endokrynna,
metoda leczenia hormonami;
kortykosteroidy
[łac.-gr.],
hormony steroidowe (steroidy) wytwarzane przez korę nadnerczy pod kontrolą adrenokortykotropiny;
wewnątrzkomórkowy brązowy barwnik, wytwarzany najprawdopodobniej podczas procesów utleniania lipidów i lipoprotein;
przemiana materii, która w określonych warunkach wystarcza do utrzymania organizmu przy życiu;
skrobiawica, amyloidoza,
med. ciężkie zaburzenie przemiany białkowej, które cechuje odkładanie się w tkance łącznej niektórych narządów (gł. w ścianach naczyń) nieprawidłowych ciał białkowych nieokreślonego rodzaju (tzw. amyloidów), uciskających miąższ narządu, co powoduje jego zanik;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia