choroby jelit

Encyklopedia PWN

Castle’a czynnik krwiotwórczy
[cz. k. kasla],
czynnik wewnętrzny, IF,
glikoproteina obecna w soku żołądkowym, złożona z ok. 350 aminokwasów;
substancje farmakologiczne wprowadzane do organizmu człowieka w celu powiększenia kontrastu obrazu struktur ciała, np. narządów (lub ich czynności) podczas badań wizualizacyjnych (diagnostyki obrazowej), zwłaszcza w rentgenodiagnostyce i MRI.
dur brzuszny, tyfus brzuszny,
ostra choroba zakaźna wywołana przez pałeczkę d.b. Salmonella typhi (odkrytą przez T. Browicza 1874);
enterowirusy
[gr.-łac.],
rodzaj wirusów w rodzinie Picornaviridae o genomie zbudowanym z jednoniciowego RNA;
med. choroba pasożytnicza ludzi i świń wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski, występująca w południowo-wschodniej Azji;
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz, katalizujących hydrolityczny (z udziałem wody) rozkład estrów fosforanowych (estry);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia