choroby jelit

Encyklopedia PWN

wet. choroby zakaźne wywoływane przez bakterie z rodzaju Salmonella;
Reichman Mikołaj, ur. 18 XII 1851, Warszawa, zm. 26 X 1918, tamże,
lekarz;
organizmy przenoszące patogeny z roślin chorych na zdrowe;
nazwa zbiorcza nicieni m.in. z rodziny Strongyloididae — których pokolenie dzieworodnych samic pasożytuje w jelitach kręgowców (z wyjątkiem ryb), wywołując chorobę węgorczycę, i nicieni z rzędu Tylenchida — pasożytów roślin, także uprawnych;
med. wyrzucanie treści żołądka przez przełyk i jamę ustną w następstwie pobudzenia ośrodka wymiotnego w rdzeniu przedłużonym;
zarodziec, zarodziec malaryczny, plazmodium, Plasmodium,
rodzaj pierwotniaków z podrzędu (wg innych podziałów gromady Haemosporidia) krwinkowców, typu Apicomplexa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia