chorobą

Encyklopedia PWN

dynamiczna reakcja ustroju na działanie czynnika (lub wielu czynników) chorobotwórczych prowadząca do zaburzeń naturalnego współdziałania tkanek i narządów, a w następstwie do zaburzeń czynnościowych i zmian w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i całego ustroju człowieka;
każde dłużej trwające naruszenie równowagi fizjol. rośliny przez czynnik chorobotwórczy (infekcyjny lub nieinfekcyjny), przejawiające się zmianami morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi;
choroba z Lyme
[ch. z laım],
borelioza z Lyme, krętkowica kleszczowa,
choroba wywołana przez krętki Borrelia burgdorferi;
choroby zakaźne, szerzące się gł. przez kontakty seksualne;
genet. choroby genetyczne powstałe wskutek mutacji dynamicznej polegającej na zaburzeniu funkcji genu wskutek zwielokrotnienia trójek nukleotydowych, zwykle CCG lub CAG w obrębie części kodującej lub regulatorowej genu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia