chmur

Encyklopedia PWN

widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
chmura gorejąca, gorąca chmura,
geol. turbulentna mieszanina ogromnej masy popiołu i pyłu wulkanicznego transportowanych w postaci zawiesiny w rozżarzonym strumieniu gazowym, z prędkością przekraczającą 300 km/h;
chmura jonowa, atmosfera jonowa,
w roztworze elektrolitu otoczenie danego jonu (zw. jonem centralnym) składające się z jonów o przeciwnym znaku;
fiz. poglądowe pojęcie używane w kwantowym opisie atomów i cząsteczek, oznaczające obszar, w którym występuje duże prawdopodobieństwo znalezienia elektronów.
Chmura Gabriel, ur. 7 V 1946, Wrocław,
dyrygent izraelski, pochodzenia pol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia