chlor

Encyklopedia PWN

chloroalkohole, chlorohydryny,
związki organiczne, alkohole alifatyczne o cząsteczkach zawierających atomy chloru, ciecze;
związek organiczny, pochodna benzenu o cząsteczce zawierającej atom chloru zamiast jednego z atomów wodoru;
chlorometan, chlorek metylu, CH3Cl,
związek organiczny, chloropochodna metanu;
związki org., pochodne naftalenu, o cząsteczkach, w których 1 lub więcej atomów wodoru zastąpiono atomami chloru;
reakcja chem. polegająca na wprowadzaniu atomów chloru do cząsteczek związków organicznych.
nieorg. związek chloru i wodoru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia