chirurgiczne

Encyklopedia PWN

Hegar Alfred, właśc. Ernst Ludwik A. Hegar, ur. 6 I 1830, Bessungen, zm. 5 VIII 1914, Oberried,
niem. położnik i ginekolog;
med. celowe, kontrolowane, odwracalne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w zakresie wartości bezpiecznych dla chorego;
Hirszfeld Ludwik Maurycy, ur. 3 IV 1816, Nadarzyn, zm. 10 V 1876, Warszawa,
lekarz anatom;
Hoffmann Jakub Fryderyk, ur. 16 IX 1758, Ostróda, zm. 17 X 1830, Warszawa,
przyrodnik, lekarz, wynalazca;
Hoyer Henryk (st.), ur. 26 IV 1834, Inowrocław, zm. 3 VII 1907, Warszawa,
ojciec Henryka mł., histolog, embriolog i lekarz;
dział informatyki, a także biocybernetyki i inżynierii medycznej zajmujący się komputerowym wspomaganiem diagnostyki med., planowania lub nadzorowania procesów terapii, a także profilaktyki, rehabilitacji, badań nauk. i edukacji medycznej.
iryd, Ir, iridium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 77;
Jurasz Antoni Tomasz Aleksander, ur. 11 II 1882, Heidelberg, zm. 20 IX 1961, Nowy Jork,
syn Antoniego Stanisława, chirurg;
katgut
[ang.],
nić chirurgiczna, cienka struna z jelita, najczęściej baraniego;
Kom Ombo, Kawm Umbū,
m. w południowym Egipcie, na pr. brzegu Nilu, na północ od Asuanu.
koronaroplastyka
[łac.-gr.],
angioplastyka tętnic wieńcowych, przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka, PTCA,
zabieg kardiologii interwencyjnej, poszerzenie światła tętnicy wieńcowej cewnikiem z balonem wprowadzonym przezskórnie drogą nakłucia jednej z tętnic obwodowych;
Korzeniowski Józef, ur. 19 III 1806, gmina Mohylne (gubernia mińska), zm. 21 V 1870, Wilno,
chirurg;
procedura med. polegająca na podłączeniu zewn. urządzenia do układu krążenia w celu zastąpienia czynności narządowych.
rodzaj tkanki łącznej o właściwościach swoistych; płyn ustrojowy krążący w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych.
Królikowski-Poraj Stanisław, ur. 6 V 1853, Warszawa, zm. 9 III 1924, Lwów,
lekarz weterynarii, chirurg;
Kukolnik Paweł, ur. 24 VI 1795, Zamość, zm. 3 IX 1884, Wilno,
syn Bazylego, historyk, cenzor;
Laborit
[laborị]
Henri Marie, ur. 21 XI 1914, Hanoi, zm. 18 V 1995, Paryż,
fr. chirurg, fizjolog, filozof;
Lachowicz Ludwik, ur. 21 V 1811, Wilno, zm. 23 V 1880, tamże,
chirurg;
lancet
[niem. < łac.],
med. mały nóż chirurgiczny o obosiecznym ostrzu.

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

kleszczyki chirurgiczne «narzędzia używane podczas operacji do chwytania tkanek i zaciskania przeciętych naczyń»
chirurgia
1. «dział medycyny, w którym podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny»
2. «oddział chirurgiczny w szpitalu»

• chirurgiczny • chirurgicznie • chirurg
łyżeczka chirurgiczna «instrument medyczny służący do usuwania narośli z powierzchni ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia