chirurgiczne

Encyklopedia PWN

włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
Wren
[ren]
Sir Christopher Wymowa, ur. 20 X 1632, East Knoyle, zm. 25 II 1723, Londyn,
angielski astronom i architekt; najwybitniejszy twórca baroku na Wyspach Brytyjskich.
wszczepienie, implantacja,
med. wprowadzenie do ustroju w drodze zabiegu chirurgicznego tkanek lub zastępczych części narządów z tworzyw sztucznych i metali, substancji leczn. albo mechanizmów;
wyjaławianie, sterylizacja,
med. proces niszczenia drobnoustrojów i ich zarodników metodami chem. (środki odkażające), fiz. (wysoka temperatura, promieniowanie nadfioletowe, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące) i mech. (filtrowanie przez specjalne filtry);
med. zabieg chirurgiczny wykonywany w celu diagnostycznym lub leczn.;
Zahrawi, Az- Abu Al-Kasim, Abū al-Qāsim az-Zahrāwī, Albucasis, ur. ok. 936, Az-Zahra k. Kordoby, zm. 1013,
lekarz arabski, uznawany za twórcę chirurgii;
załupek, parafimoza,
med. zadzierzgnięcie żołędzi, powstanie ciasnego pierścienia z napletka po gwałtownym ściągnięciu go z żołędzi, bez możliwości odprowadzenia;
zarośnięcie, atrezja, obliteracja,
med. patologiczne zamknięcie i spowodowana tym niedrożność naturalnego przewodu (jelita, pochwy, odbytu, przewodów żółciowych);
Zejszner, Zeuschner, Ludwik, ur. 1805, Warszawa, zm. 3 I 1871, Kraków,
geolog i paleontolog;
Zinin Nikołaj N., ur. 25 VIII 1812, Şuşa (Azerbejdżan), zm. 18 II 1880, Petersburg,
ros. chemik organik;
środki stosowane w celu wywołania narkozy, tzn. przejściowego stanu zahamowania czynności kory mózgowej, ośrodków podkorowych i rdzeniowych, w celu przeprowadzenia bezbolesnego zabiegu chirurgicznego;
Żernicki Bogusław, ur. 10 IV 1931, Dąbrowa Górnicza, zm. 2 IV 2002,
neurofizjolog;

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

kleszczyki chirurgiczne «narzędzia używane podczas operacji do chwytania tkanek i zaciskania przeciętych naczyń»
chirurgia
1. «dział medycyny, w którym podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny»
2. «oddział chirurgiczny w szpitalu»

• chirurgiczny • chirurgicznie • chirurg
łyżeczka chirurgiczna «instrument medyczny służący do usuwania narośli z powierzchni ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia