chirurgiczna

Encyklopedia PWN

Dupuytren
[düpüitrę̣]
Guillaume, ur. 5 X 1777, Pierre-Buffière k. Limoges, zm. 8 II 1835, Paryż,
chirurg francuski;
Eakins
[ẹıkınz]
Thomas Wymowa, ur. 25 VII 1844, Filadelfia, zm. 25 VI 1916, tamże,
amer. malarz i rzeźbiarz;
elektrokoagulacja
[gr.-łac.],
med. koagulacja tkanek za pomocą diatermii chirurgicznej;
elektrotomia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, tomḗ ‘cięcie’],
rodzaj cięcia chirurgicznego tkanek podczas zabiegów za pomocą diatermii chirurgicznej lub elektrokautera.
przewlekła choroba tarczycy pochodzenia autoimmunizacyjnego, spowodowana oddziaływaniem na jej komórki przeciwciał przeciwtarczycowych, zaburzających ich strukturę i czynność.
katgut
[ang.],
nić chirurgiczna, cienka struna z jelita, najczęściej baraniego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia