chiński

Encyklopedia PWN

mistyka
[gr. mystikós ‘tajemny’],
sfera duchowości, przejawiająca się pod różnymi nazwami i postaciami w wielu tradycjach religijnych, której istotę określa dążenie do poznania i zjednoczenia z Bogiem czy absolutem.
kierunek w filozofii chińskiej powstały podczas panowania dynastii Song (960–1279) jako odnowienie konfucjanizmu o orientacji tradycyjnej, podbudowany dualistyczną kosmologią i antropologią filozoficzną;
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Narody Zjednoczone (NZ), ang. United Nations Wymowa(UN), arab. Munazzamat al-Umami al-Muttahida, chiń. Lianheguo, fr. Organisation des Nations Unies (ONU), hiszp. Organización de las Naciones Unidas (ONU), ros. Organizacyja Objedinionnych Nacyj (OON),
organizacja międzynarodowa o charakterze uniwersalnym (powszechnym) i szerokim zakresie działania (kompetencjach ogólnych).
system znaków służący do utrwalenia lub zastąpienia języka mówionego przez zapis.
piwonia, peonia, Paeonia,
rodzaj z rodziny piwoniowatych (Peoniaceae, wydzielony obecnie z rodziny jaskrowatych);
zjawisko kryminalne występujące pod wieloma postaciami w skali międzynarodowej i krajowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym jednego, pojedynczego przestępstwa.
Qin, Cin,
VIII–III w. p.n.e. jedno z państw chińskich, później dynastia panująca 221–207 p.n.e. w Chinach;
Qing, Cing, dynastia mandżurska,
ostatnia dynastia w Chinach, panująca 1644–1911;
Qu Yuan, Cü Juan, ur. 340, zm. 278 r. p.n.e.,
pierwszy nieanonimowy poeta chiński.;
lud mieszkający w środkowym i północnym Wietnamie, posiadający status oficjalnie uznanej narodowości;
Shang, Szang,
dynastia chińska panująca 1766–1122 p.n.e.;
Shi Huangdi, Szy Huang-ti, ur. ok. 260 r. p.n.e., zm. 210 r. p.n.e.,
cesarz chiński z dynastii Qin, panował 221–210 p.n.e.
trachykarpus, palma chińska, palma konopna, Trachycarpus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, jednoliściennych, drzewiastych z rodziny arekowatych (palm);
Tu Youyou, ur. 1930, Ningbo,
chińska farmakolog;
wigna, właśc. wspięga chińska, fasolnik chiński, Dolichos sinensis (Vigna sinensis),
gatunek rośliny zielnej z rodziny bobowatych (motylkowatych), pochodzącej ze środkowej Afryki;
dzielnica w południowej części lewobrzeżnej Warszawy, nad Wisłą, Wilanówką i Kanałem Sobieskiego;
Xibe, Sibe, Sibo,
grupa etniczna mieszkająca w północno-zachodnich Chinach, posiadająca status oficjalnie uznanej narodowości;
Zhou, Czou,
dynastia chińska panująca od 1122 p.n.e. (według tradycyjnych źródeł) lub 1027 p.n.e. (według współczesnych historyków chińskich) do 256 p.n.e., założona przez Fa (zwanego Wu Wang).

Słownik języka polskiego PWN

chiński I «dotyczący Chin, Chińczyków»
chiński II «język chiński»
chiński ogród «ogród o nastrojowej scenerii krajobrazowej i architektonicznej, charakterystyczny dla dawnych Chin»
chińska latarnia «rodzaj kolorowego lampionu»
gęś garbonosa, chińska «gęś z charakterystyczną naroślą u nasady dzioba»
palma chińska «drzewo o wachlarzowatych liściach i niskim pniu, rosnące w podzwrotnikowej Azji»
róża chińska «ozdobne drzewko o dużych, czerwonych kwiatach, pochodzące z Chin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia