chiński

Encyklopedia PWN

Chińska, Nizina, Huabei Pingyuan, Nizina Północnochińska, Wielka Nizina Chińska,
niz. we wschodnich Chinach, nad M. Żółtym i M. Wschodniochińskim;
siły zbrojne ChRL; powstała 1927 pod nazwą Chińska Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (do 1937),
Początkowo gł. budulcem w Chinach było drewno;
koncepcje i kierunki filozoficzne rozwijające się w Chinach w ścisłym związku z całokształtem cywilizacji i kultury chińskiej;
sztuka pięknego pisania, dziedzina sztuki szczególnie rozwinięta w Chinach, gdzie jest traktowana na równi z malarstwem i ściśle z nim związana;
geol. płyta litosfery tworząca południowo-wschodnią część Azji wraz z przyległymi morzami marginalnymi;
wyroby porcelanowe wytwarzane w Chinach od 1. połowy VII w. (dynastia Tang);
geol. tarcza obejmująca obszary wschodnich Chin (gł. Niz. Chińską), Mandżurii, Płw. Koreańskiego i M. Żółtego.
wyroby z brązu charakterystyczne dla sztuki Chin;
wyroby metalowe zdobione pastami emaliowymi;
chińskie gęsi, gęsi garbonose,
rasa gęsi z charakterystycznym garbem na nosie;
języki stanowiące chiń. (sinicką) gałąź chiń.-tybetańskiej rodziny językowej (chińsko-tybetańskie języki).
gałąź sztuk plast. zajmująca wraz z kaligrafią uprzywilejowaną pozycję w Chinach;
pismo ideograficzno-fonetyczne, którym zapisuje się język chiń. od XXX w. p.n.e.;
rasy świń wytworzone w prymitywnych warunkach, pochodzące od dzika azjatyckiego;
mat. jedno z podstawowych twierdzeń teorii liczb (liczb teoria) orzekające, że dla dowolnej liczby całkowitej k > 1, dowolnych liczb całkowitych dodatnich parami względnie pierwszych n1, n2, ... , nk oraz dowolnych liczb całkowitych r1, r2, ... , rk istnieje taka liczba całkowita r, że dla i = 1, 2, ... , k liczba rri dzieli się przez ni;
powstanie przeciwko mandżurskiej dynastii Qing, wywołane przez Ligę Związkową;
bot. krzew → ketmia (róża chińska).

Słownik języka polskiego PWN

chiński I «dotyczący Chin, Chińczyków»
chiński II «język chiński»
chiński ogród «ogród o nastrojowej scenerii krajobrazowej i architektonicznej, charakterystyczny dla dawnych Chin»
chińska latarnia «rodzaj kolorowego lampionu»
gęś garbonosa, chińska «gęś z charakterystyczną naroślą u nasady dzioba»
palma chińska «drzewo o wachlarzowatych liściach i niskim pniu, rosnące w podzwrotnikowej Azji»
róża chińska «ozdobne drzewko o dużych, czerwonych kwiatach, pochodzące z Chin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia