charakterystyka przenoszenia

Encyklopedia PWN

kompandor
[ang.],
urządzenie elektroniczne przeznaczone do zmiany dynamiki sygnałów (np. fonicznych), przenoszonych przez tory transmisyjne analogowych systemów telekomunik.;
obraz nadawany przez stację telewizyjną w przerwach między transmisją programów; służy do odpowiedniego ustawienia układów regulacyjnych odbiornika oraz układów przeznaczonych do kontroli i oceny parametrów obrazu.
oscyloskop
[łac.-gr.],
urządzenie elektroniczne wytwarzające na ekranie (np. lampy oscyloskopowej, wyświetlacza LCD lub PDP) obraz świetlny będący odwzorowaniem zależności funkcyjnych między 2 zmiennymi wielkościami elektr. lub innymi wielkościami fiz., przetworzonymi na wielkości elektr. (zazwyczaj na napięcie elektr.).
rezonator
[łac.],
techn. układ mech. lub elektr., w którym zachodzą drgania rezonansowe (rezonans, drgania).
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
charakterystyka określająca sposób występowania poszczególnych gatunków w określonych zbiorowiskach roślinnych, ekosystemach lub siedliskach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia