charakterystyka przenoszenia

Encyklopedia PWN

czujnik, sensor:
przetwornik elektroakustyczny przetwarzający sygnały foniczne na sygnały akustyczne (dźwięki mowy, muzykę).
korektor
[łac.],
układ korekcyjny, equalizer,
urządzenie przeznaczone do kształtowania charakterystyki przenoszenia toru telekomunik. (np. fonicznego — k. dźwięku, wizyjnego — k. obrazu);
filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia