charakterystyczny

Encyklopedia PWN

mat. dla macierzy kwadratowej A = (aij) — wielomian postaci w(x) = det(AxI) = .
mat. funkcja związana ze zmienną losową X wzorem φ(t) = E(eitX), gdzie t jest liczbą rzeczywistą, a E oznacza wartość oczekiwaną;
fot. graficznie przedstawiona w układzie prostokątnym zależność gęstości optycznej D w obrazie fot. od logarytmu naświetlenia (log H) w czasie ekspozycji.
promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości od około 0,0001 nm do około 100 nm (zakres promieniowania rentgenowskiego), odkryte 1906 przez Ch.G. Barklę (1917 Nagroda Nobla);
reakcja chem. przebiegająca pod wpływem odczynnika chem., stosowana w analizie chem. do wykrywania określonego związku (jonu) w obecności innych;
mat. funkcja przyjmująca wartość 1 w punktach zbioru i wartość 0 — w punktach do zbioru nie należących.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia