chłodziarka

Encyklopedia PWN

urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
chłodziarka,
staropol.
lodownia,
mebel do przechowywania i chłodzenia latem butelek z winem;
chłodziarka, w której czynnik chłodniczy (np. amoniak) pobierający w parowniku ciepło od chłodzonych produktów krąży dzięki pochłanianiu go przez ciecz (np. wodę) w absorberze i wydzielaniu z roztworu w ogrzewanym desorberze.
chłodziarka wykorzystująca zjawisko obniżania się temp. gazu podczas rozprężania się;
chłodziarka, w której obieg czynnika chłodniczego wymusza sprężarka zasysająca czynnik z parownika i sprężająca go;
chłodziarka, w której obieg czynnika chłodniczego (wody) jest wymuszany przez strumienicę; para napędowa do strumienicy dopływa z kotła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia