cesarze

Encyklopedia PWN

termin nowoż. określający cesarzy rzym. panujących 268–284, kreowanych przez wojsko;
władca cesarstwa, tytuł monarszy wywodzący się od jednego z członów imienia Gajusza Juliusza Cezara (Cezar);
w starożytnym Rzymie deifikacja i sprawowanie quasi-boskiego kultu zmarłych cesarzy;
Alfons VII Cesarz, Alfonso VII el Emperador, ur. 1105, zm. 21 VIII 1157, Fresneda,
król Kastylii i Leónu od 1126, syn Urraki;
potoczne określenie sojuszu Niemiec, Austro-Węgier i Rosji, zawartego 1873;
nacz. władza adm. powołana 2 VI 1809 we Lwowie przez księcia J. Poniatowskiego, jako nacz. wodza wojsk pol., w imieniu Napoleona I;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia