cesarska

Encyklopedia PWN

Turkułł Ignacy, ur. 1798, Kaliskie, zm. 11 VI 1856, Warszawa,
urzędnik, działacz polityczny;
ubezpłodnienie, sterylizacja,
med. nieodwracalne lub trudno odwracalne pozbawienie zdolności rozrodczych przez wykonanie zabiegu/operacji prowadzącej do trwałego ograniczenia płodności.
największy pol. uniwersytet państwowy;
Uniwersytet Wileński, Akademia Wileńska, Uniwersytet Stefana Batorego,
litew. wyższa uczelnia państw., ustanowiona 1578 pod nazwą Akad. Wileńska na mocy aktu fundacyjnego Stefana Batorego (zatwierdzonego 1579 przez papieża Grzegorza XIII), przekształcającego kolegium jezuickie (zał. 1570) w uniwersytet;
urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.
Valdés
[waldẹs]
Alfonso de, ur. ok. 1490, Cuenca, zm. 3 X 1532, Wiedeń,
brat Juana, humanista hiszpański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia