ceny rynkowe

Encyklopedia PWN

Lucas
[lụ:kəs]
Robert Emerson (mł.) Wymowa, ur. 15 VIII 1937, Yakima (stan Waszyngton),
amerykański ekonomista, przedstawiciel nowej klasycznej ekonomii; uczeń M. Friedmana.
marketing
[ang. market ‘rynek’],
ekon. działania zmierzające do określenia możliwości sprzedaży produktu, uwzględniające istniejące lub potencjalne potrzeby nabywców w krótkim lub długim okresie i związane z tym możliwości dystrybucji, reklamy, planowania produkcji, badań rynku.
Mises
[mị:zəs]
Ludwig Edler von, ur. 29 IX 1881, Lwów, zm. 18 X 1973, Nowy Jork,
brat Richarda Edlera, ekonomista austriacki;
bank centralny;
ekon.:
ekon. oddziaływanie państwa na strukturę i rozwój przemysłu, jedna z sektorowych polityk gospodarczych, oprócz m.in. polityki rolnej i handlowej.
ekon. dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa).
ekon. ograniczenie możliwości zakupu dóbr do wielkości określonych administracyjnie;
ekon. dostosowywanie struktury produkcji, jakości i cen dóbr oraz działań marketingowych do segmentów rynku, wyróżnionych ze względu na płeć, wiek, preferencje i dochody konsumentów;
przewidywana do eksploatacji ilość kopaliny w złożu.
Zygmunt I Stary, z dynastii Jagiellonów, ur. 1 I 1467, Kozienice, zm. 1 IV 1548, Kraków,
król polski i wielki książę litewski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia